باز هم با ساعت زمین همراه شویم

باز هم فروردینی دیگر و باز هم حمایتی دیگر از محیط زیست. همچون سالیان گذشته در روز 12 فروردین 1391 (31 مارچ 2012 میلادی) همه با هم از ساعت هشت و نیم شب و به مدت یک ساعت چراغها و وسایل غیر ضروری برقی را خاموش می کنیم. به امید روزی که انسانها و به خصوص فلات ایران نشینان قدر محیط زیست سالم را بدانند و در حفظ آن کوشا باشند.

در همین رابطه:

– همه با هم با ساعت زمین همراه شویم.

– حمایت قهرمانان ورزشی هنوستان از طرح جهانی ساعت زمین

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده