باد و باران و برف؛ ريزگردها شكست خوردند !

در روزهاي اخير و با ورود جديدترين موج گرد و غبار يك بار ديگر آسمان زاگرس خاكستري رنگ شد؛ در همين ارتباط و بر اساس آمار منتشر شده از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان لرستان، هواي مركز اين استان در روزهاي گذشته به چهار برابر حد استاندارد رسيد. اين در حالي است كه ديروز « 12 اسفند » ميزان آلودگي هوا به حدي رسيده بود كه سفيد كوه خرم آباد، همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد به سختي ديده مي شد !

ماندگاري آلودگي هوا در حدي بود كه باد و باران نيز نتوانستند به تنهايي حريف ذرات معلق خارجي شود، تنها كمي از شدت آلودگي كاستند؛هر چند آنچه كه بر زمين نشست تنها گل بود !

اينك اما ساعتي است كه دانه هاي سفيد برف در حال باريدن است، آسمان سرخ است و سكوت جاري است ! جاي بسي خوشحالي است كه باد و باران و برف دست به دست يكديگر دادند تا هواي لرستان سالم شود…اين برف زيبا را به فال نيك مي گيريم !

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده