55(90)- غول دره و دلبر جانان

با
ماجرای غول دره وقتی آشنا شدم که برای شرکت در جلسه های گروه تدوین تجارب در سال
1376، سابقه طرح های جنگلداری را می خواندم.

غول
دره، نام دره ای است در اطراف شهر گرگان که عدم عبور جاده جنگلی از آن باعث توقف
طرح جنگلداری در سال های قبل از انقلاب شد(ظاهرا” هنوز هم این طرح متوقف است).

پرونده
پر از مکاتبه های طرفین بود.

مجری
طرح جنگلداری(شرکت خدمات جنگل) مدام برای اداره نامه می نوشت و مشکلات کار احداث
جاده را شرح می داد.

اداره
هم مدام به نامه ها پاسخ می داد.

در
آخرین نامه نگاری در سال 1356 مهندس ضمیری(نماینده مجری طرح) یک نامه خواندنی و غیر
متعارف! نوشت و در پایان نتیجه گرفت: “مشکل ما غول دره نیست بلکه غول
بوروکراسی است”.

ایشان
یادآور شد که کار مجری طرح این شد که بنویسید:” دلبر جانان من، برده دل و جان
من” و اداره هم جواب دهد: “برده دل و جان من، دلبر جانان من”

***

البته
این روزها هم، کم غول دره نداریم.

تا بعد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده