52(90)- تجربه و تخصص

در
سال 1376 که مهندس کلانتری رئیس سازمان جنگل ها شد، کارشناسان در حال بازنشستگی را
در گروه هایی با عنوان “گروه تدوین تجارب” جمع کرد تا تجربه هایشان را
تدوین کنند.

از
استان گلستان آقای مهندس رضایی(رئیس اداره فنی جنگلداری) در جلسات گروه جنگل شرکت
می کرد. ایشان که آدم دقیق و منظمی بود، پس از چند جلسه طاقت اش تمام شد و ادامه
کار را به من، که کارشناسش بودم، سپرد. من هم که هنوز نصف دوره خدمتم باقی مانده
بود! و تجربه کاری بقیه را نداشتم، ناچارشدم به پرونده های بایگانی پناه ببرم.

در سال
1389 که دکتر سلاجقه رئیس سازمان جنگل ها شد، صاحب نظران درون و بیرون سازمان را
جمع کرد تا در “کمیته های تخصصی” از جمله کمیته جنگل، به بحث و بررسی
مسائل بپردازند. طرفه این که این بار هم عضو رسمی نبودم اما بعدا” با دستور رئیس
اداره ام در جلسات کمیته جنگل شرکت کردم.

الغرض،
پس از گذشت یک سال، استاد که رفت، کمیته ها را هم گویا با خود برد! تجربه و تخصص
به سازمان جنگل ها نیامده است!

این مقدمه
را داشته باشید تا در یادداشت های بعدی به بحث اصلی پرداخته شود.

راستی،
مطالعه بایگانی، خیلی کیف دارد! مثل این است که تاریخ مشروطه را می خوانی!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده