۳ سال حبس در انتظار شکارچيان غيرمجاز

 

۳ سال حبس در انتظار شکارچيان غيرمجاز
 
خراسان – مورخ یکشنبه 1390/11/30 شماره انتشار 18058
حوادث

سجادپور – با ابلاغ ويژه دادگستري از اين پس متجاوزان به محيط زيست از طريق صيد و شکار حيوانات، در شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي محاکمه و به مجازات هاي سنگين قانوني محکوم خواهند شد. به گزارش خراسان، به دنبال افزايش صيد و شکار حيوانات و همچنين نگراني هاي مسئولان و دوستداران محيط زيست، دادگستري خراسان رضوي با ابلاغ ويژه اي، رسيدگي به پرونده ها و مجازات متجاوزان به محيط زيست را به قضات باتجربه قضايي در شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي سپرد. اين گزارش حاکي است: با توجه به اين که نسل بسياري از حيوانات و پرندگان با شکار و صيدهاي بي رويه غيرقانوني در حال انقراض است اين ابلاغ ويژه مي تواند از خسارت هاي سنگين زيست محيطي جلوگيري کند و متخلفان نيز به محکوميت هاي سنگين قانوني محکوم شوند چرا که قبل از اين بسياري از متخلفان با اعمال مواد قانوني تخفيف مجازات، به پرداخت جريمه محکوم مي شدند. رئيس شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي در تماس خبرنگار ما با تاييد ابلاغ ويژه به اين شعبه گفت: در مواد قانوني ويژه شکار و صيد مجازات هاي سنگين تا ۳ سال حبس براي متخلفان در نظر گرفته شده است. قاضي محمد شمس گيلاني افزود: به منظور برخورد قاطع با متجاوزان به محيط زيست و شکارچيان غيرمجاز، از اين پس اين گونه پرونده ها در شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر رسيدگي و حکم قاطع قضايي صادر خواهد شد. شايان ذکر است: در شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر قاضي شمس گيلاني و قاضي قاروني، ۲ تن از قضات باتجربه دستگاه قضايي به اين گونه پرونده ها رسيدگي مي کنند.


لینک خبر در روزنامه خراسان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده