گزارش تصویری جالب از دنیای عجیب حشرات

گونه‌ای عنکبوت جهنده با نام علمی Phidippus mystaceus

گونه‌ای عنکبوت جهنده با نام علمی Phidippus mystaceus

نحوه آرایش چشم‌ها در صورت عنکبوت Hogna Wolf

عنکبوت جهنده بی‌باک با نام علمی Phidippus audax

چهره ترسناک نوع نر مانتیس Stagmomantis Carolina

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده