گزارش تصویری از نمایشگاه Green Building در کشور سنگاپور

 حداقل 80درصد از ساختمانهای سنگاپور تا سال 2030 به ساختمانهایی با مدیریت سبز تبدیل خواهند شد. این موضوع یکی از اهداف کلیدی موردنظر کمیته توسعه پایدار( IMCSD) این کشور می باشد. برای دستیابی به این هدف ، سیاست های ساخت و ساز و مسکن در این کشور بنحوی تنظیم گردیده اند که متولیان امر ساخت و ساز ناگزیر از شتاب هرچه بیشتردر اعمال ملاحظات مدیریت سبز با تاکید بر مولفه ی بسیار مهم حفظ انرژی و جلوگیری از هدررفت و اتلاف آن می باشند. در زیر برخی تصاویر تهیه شده از نمایشگاه BCA(Building & Construction Authority  سنگاپورارائه گردیده است .


امید است با توجه به وجود قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی خدادادی در کشور عزیزمان همچون بهره مندی از انرژی خورشیدی ، انرژی باد و…..ضمن جلوگیری از تضییع منابع طبیعی شاهد اعمال شاخصه های مدیریت سبز در ساخت و سازها باشیم.


 


ایجاد فضای سبز در سقف موجب کاهش انتقال مستقیم تابش اشعه خورشید و در نتیجه کاهش انتقال گرما به داخل ساختمان می شود.


نمونه هایی از پوشش های گیاهی برای سقفنمونه ای از پوشش گیاهی عمودینمایی از یک ساختمان سبز :  فضاهای سبز عمودی و بهره گیری از انرژی خورشیدی در پنجره های ساختمان را ملاحظه نمایید.

نمونه پانل های خورشیدی مسطح طراحی شده برای سقف
در ادامه ی مطلب……..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده