کوه‌نورد وبلاگ نویس و کوه‌نورد وبلاگ ننویس!

اینجا همه کافه میرن!

پنجشنبه ۲۷ بهمنُ کافه محمد تهرانی ُ ساعت ۱۴ : کافه کوه منتظر است .

 

و بیش‌تر از این‌ها را اینجا بخوانید، ازلیلی رهنما در وبلاگ مکث  http://www.maakss.blogfa.com