همزیستی با تن داغ کویر

شهر
خیالی لوت، خوابگاه ریگها و شنها و ماسه ها اینک از یکی دیگر از شگفتیهای
خود پرده برداشت به طوریکه اخیرا تعدادی گونه جانوری و گیاهی در بخش شرقی
لوت یافت شده که نشان از همزیستی حیات با این کویر سرسخت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دشت لوت شامل لوت شمالی، مرکزی و جنوبی محدوده ای
است که بین استانهای کرمان، خراسان جنوبی،  و سیستان و بلوچستان واقع شده
و کتابی است چند صد هزار صفحه ای که خیلی از بخشهای آن هنوز ورق هم نخورده
چه رسد به خوانده شدن.

بنا به آنچه که محمدعلی گلاب زاده در کتاب “کرمان در آیینه گردشگری”
آورده، این بیابان حدود 80 هزار کیلومتر وسعت دارد و از شمال به کوه شاه و
کوه نامی بند، از مغرب به کوههای کرمان، از جنوب به جاده بم و زاهدان و از
مشرق به کوههای سیستان و بلوچستان محدود است. لوت مرکزی که حد جنوبی آن
آبادی کشیت را به آبادی گرگ در مشرق لوت وصل می کند، مشخص ترین واحد
جغرافیایی است. در آن نمونه های کامل انواع عوارض بیابانی که یکی از آنها
کلوتهاست، دیده می شود.

پست ترین نقطه دشت لوت در مشرق معدن نمک (گود نمک) تقریبا در منطقه شرق کلوتها واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 56 متر است.

گلاب زاده همچنین در این کتاب آورده است: تپه ها و توده های عظیم و به هم
پیوسته ماسه ای در شرق لوت مرکزی واقع شده اند که به آنها حتی کوههای ماسه
ای می توان گفت زیرا قله آنها به 450 متر هم می رسد. این توده های ماسه ای
که به آنها ریگهای شرقی لوت نیز می گویند، سطح قابل توجهی از لوت را به
عرض متوسط 52 کیلومتر و طول متوسط 162.51 کیلومتر پوشانده اند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده