نمایشگاه کوه نوردی در بابل

این نمایشگاه، با عنوان “حمایت از کوهستان” در بابل برگزار  و در آن عکس و فیلم، نشریات، و تجهیزات کوه نوردی به نمایش گذاشته خواهد شد.

4 تا 11 اسفند ماه 1390 ( گنجینه ی بابل؛ خیابان مدرس)

افتتاح: 4 اسفند، ساعت 17 

زمان بازدید: ساعت 13-9 و 19-14 

مراسم پایانی: 11 اسفند ساعت 17

برگزار کنندگان: گروه کوه نوردی اسپانتا و گروه کوه نوردی آلپ بابل 

با همکاری: هیات کوه نوردی شهرستان بابل، جامعه ی کوه نوردی شهرستان بابل، انجمن یاوران زمین، انجمن کوه نوردان ایران (دفتر بابل،  انجمن دوستداران دماوند