نمایشگاه تخصصی کوهنوردی در بابل با عنوان حمایت از کوهستان

اولین نمایشگاه تخصصی کوهنوردی – بابل با عنوان حمایت از کوهستان

عکس کوهنوردی – فیلم کوهنوردی – کتاب کوهنوردی – تجهیزات کوهنوردی

۴ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ ( گنجینه بابل)

افتتاحیه نمایشگاه : ۴ اسفند ساعت ۱۷

زمان بازدید : ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹

اختتامیه نمایشگاه : ۱۱ اسفند ساعت ۱۷

برگزار کنندگان : 

گروه کوهنوردی اسپانتا و گروه کوهنوردی آلپ – بابل 

با همکاری : هیئت کوهنوردی شهرستان بابل، جامعه کوهنوردی شهرستان بابل، انجمن یاوران زمین – بابل، انجمن کوهنوردان ایران – دفتر بابل، انجمن دوستداران دماوند

مکان نمایشگاه : بابل – خ مدرس – گنجینه (موزه بابل)