نشست ماهانه ی انجمن

یکصد و چهارمین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران، به غار پراو (یکی از آثار طبیعی ملی کشور) اختصاص دارد. در این نشست، یوسف سورنی نیا غارنورد زبده و عضو هیات مدیره ی انجمن (نویسنده ی تارنگار غارنورد) به مناسبت بیستمین پیمایشی که تا انتهای غار پراو داشته، مطالب و اسلایدهایی را ارایه خواهد کرد.

یوسف، بارها اقدام به پاک سازی غار بسیار دشوار پراو کرده و در بسیاری از فعالیت های دکا حضور موثر دارد.

 

مکان:

 تهران، خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، ستاد سازماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران

زمان: سه شنبه 2/ 12/90 از ساعت 17 تا 20