منابع آب کرمان به مرحله هشدار رسید

کرمان
استانی کویری است که از پائین ترین سطح بارش در کشور در شرایط عادی
برخوردار است اما خشکسالی 15 ساله و تداوم آن در سال جاری میزان بارندگی
این استان را از حد نرمال نیز پائین تر آورده است بطوریکه برخی از شهرهای
مهم کرمان در بخش کشاورزی در فهرست میزان بارندگی جز سه شهر انتهای جدول
قرار گرفته اند که می توان در این خصوص به رفسنجان و انار اشاره کرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده