مشاهده دو قلاده پلنگ در استان البرز

محیطبانان استان البرز موفق شدند تا برای اولین بار در این استان تازه تاسیس، دو پلنگ را به صورت مستقیم مشاهده کنند و از آنها فیلم و عکس تهیه کنند. این دو پلنگ که به گفته مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، نر و ماده هستند در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مشاهده شده اند. مشاهده پلنگ نر و ماده بالغ با یکدیگر تنها در چند روز از سال و در زمان جفت گیری امکان پذیر است. پیش از تاسیس استان البرز، عکس هایی از یک پلنگ در منطقه طالقان نیز منتشر شده بود. هم اکنون «منطقه حفاظت شده البرز مرکزی» در استان البرز، قرار دارد و تنها منطقه چهارگانه این استان محسوب می شود که البته این منطقه نیز با استان مازندران مشترک است. مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست البرز در صدد افزودن مناطقی به مناطق چهارگانه این استان هستند.
 


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده