مرگ ویتالی گورلیک و پایان اکسپدیشن روس‌ها

امروز ۶ فوریه ۲۰۱۲ ساعت ۱۱:۳۰ صبح، خبری کوتاه از تیم روسی صعود زمستانی K2 دریافت شد:

«ویتالی گورلیک در بیس کمپ درگذشت ، تسلیت به خانواده و دوستانش و به همه‌ی اعضای تیم»

ویکتور کوزلوف، سرپرست تیم تصمیم به پایان برنامه گرفت. او خبر داد که:

«تمام اعضای تیم در کمپ اصلی در حال أآماده شدن برای فرود هستند، هلی‌کوپتری برای بردن جسد ویتالی قرار است به پرواز درآید اما شرایط نامناسب هوا و باد و کولاک برف اجازه‌ی این کار را نداده است.

ویتالی دو هفته پیش در آخرین صعود تیم تا  ۷۰۰۰ متر دچار سرمازدگی شد، او با نیک توتمیانین و والری شامالو در این صعود، همراه بود. ویتالی وسایل را تا ۷۰۰۰ متری بالا برد و پس از آ» هم به مدت ۴ روز سرگرم ثابت‌گذاری بود تا اینکه ۳ کوه‌نورد تازه‌نفس ( یی‌جاس توکواتولین، اندرو ماریف و وادیم پوپوویچ) جای آنها را گرفتند.

تا ۲ فوریه، همه‌ی اعضای تیم به بیس کمپ برگشته بودند و در انتظار هوای خوب بودند، 

به‌دلیل هوای بد فرار از مهلکه ممکن نیست!

ویتالی گورلیک با انگشتان سرمازد‌ی هر دو دست به بیس کمپ بازگشت. «پزشک تیم در حال کمک اولیه به اوست» (از گزارش تیم در آن زمان). «ما برای بردن او درخواست هلی‌کوپتر کرده‌ایم ولی وضعیت فعلی هوا اجازه‌ی پرواز نمی‌دهد.

توفان سهمگینی کوهستان را درهم پیچیده و مانع پروازی است که بسیار به آن نیاز است، و

ویتالی پرواز کرد!

خبر به سرعت در بین تمام تیم‌هایی که روی ۸۰۰۰ متری‌های پاکستان فعالیت می‌کنند پیچید، سیمون مورو، در بیس کمپ نانگاپاربات، با توجه به صحبت‌هایی که با روس‌ها داشته است، دلیل مرگ او را حمله‌ی قلبی می‌داند.

مورو اضافه می‌کند که دنیس (اوروبکو) از این اتفاق بسیار غم‌زده است، آنها دوستان خیلی خوب یک‌دیگر بودند.

منبع: Explorersweb