روز ایرانی عشق

شماری از دوستان به استناد تقویم غیر دقیقی که به نادرست “تقویم زرتشتی” خوانده می شود، روز سپندارمذگان یا روز جشن اسفندگان را 29 بهمن می دانند و به این مناسبت یادداشت هایی می نویسند و به هم شادباش می گویند. اما، این جشن همان گونه که از نام آن برمی آید، مربوط به هم نام شدن روز اسفند (پنجمین روز ماه) با ماه اسفند است و به همین دلیل ساده باید در روز پنجم اسفند گرامی داشته شود! (لطفا بخوانید: سخن استادان درباره ی زمان درست جشن های ایرانی)

جشن اسفندگان، را می توان روز عشق (و زمین) خواند. می توانید یادداشتی از دکتر رضا مرادی غیاث آبادی (اختر باستان شناس) را بخوانید: جشن اسفندگان، روز گرامیداشت زمین بارور و بانوان