رضا همچنان نیازمند یاری هموطنان

چندی پیش، آنا فراهانی در تارنگار خودش (آناپورنا) و به نقل از سلامت نیوز گزارش و عکس هایی تکان دهنده از کارگری به نام رضا کیکاج نژاد گذاشت. این کارگر، بر اثر برق گرفتگی، هر دو دست و هر دو پای خود را از دست داده است! شرح این ماجرای اندوهبار را می توانید در دو منبع یاد شده بخوانید؛ در این جا به بهانه ی کمک یکی دو نفر از دوستان کوه نورد به رضا و خانواده اش، من هم می خواهم از دوستان کوه نورد و طبیعت دوست درخواست کنم که به هر میزانی که برایشان مقدور است، به آنان کمک کنند.

رضا کیکاج نژاد برای پروتز دست و پا، و برای ادامه ی زندگی نیازمند یاری هم میهنان است… . شماره ی کارت بانکی او: 5894631203295555