در جستجوی یک گیاه، در جستجوی یک ملت

 

چند روز پیش یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافی اینجا که اصالتا هندی است در سالن به طور اتفاقی با من احوال پرسی کرد. در حین گفتگو پرسید از کجایی و گفتم ایران. یکهو چشم هایش برقی زد که چه خوب! من دارم روی انتشار یک گونه ی گیاهی کار می کنم و شنیدم که این گونه در ایران هم وجود دارد. بگذریم که اسم گونه را به من داد و من هم به محمد درویش زحمت دادم که برایم اطلاعاتی  در این زمینه بفرستد و محمد هم محبت کرد و در نهایت امروز اطلاعات را برایش بردم.

اول بگویم که گونه ی مورد نظرش

Baobab – Adansonia digitata

است که ظاهرا گونه ای است اصالتا آفریقایی که توسط سیاه پوستانی که به عنوان برده از آفریقا به نقاط مختلف خاورمیانه و شبه قاره ی هند برده شده اند در سراسر منطقه تکثیر و در برخی مناطق  ماندگار شده است. ظاهرا در یک دوره ی خاص تعدادی از این برده ها به سیستان، هرمزگان و بوشهر برده شده اند که ممکن است به صورت مستقیم از آفریقا منتقل و یا توسط پرتغالی ها به جنوب ایران آورده شده باشند و این دوستان در تلاش هستند که حضور تاریخی این افراد را در ایران ردیابی کنند.

البته روی موضوعات مشابهی با محوریت

Cassie – Acacia farnesiana

هم در حال تحقیق هستند.

حالا چی شد که این قصه را اینجا گفتم.

اول اینکه به نظرم  خود روش و بحث تحقیق بسیار جالب بود. اینکه از طریق انتشار و تکثیر و رشد یک گونه ی گیاهی، یک فرآیند جغرافیای انسانی و در ابعاد بزرگتر یک حقیقت تاریخی روشن شود موضوع بسیار با ارزشی است. این نه تنها نشانه ای از پیوستگی سیستم های اجتماعی با سیستم های اکولوژیک است که به پژوهشگران برای پیگیری ایده های مشابه خط می دهد.

دوم اینکه گفتم شاید کسی جایی باشد که نسبت به وجود این گونه ها در ایران اطلاعاتی داشته باشد. اگر این طور است لطفا مطلعم کنید.

سوم هم اینکه  … سومی یادم رفت. اگر به خاطرم آمد اینجا اضافه می کنم.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده