حمله به باغی بی دفاع…

تیتر امروز همشهری، خبر از تخریب غیر قانونی باغ گیاهشناسی نوشهر می دهد. غیر قانونی. مسئولین پاسخگو کجا هستند؟!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده