حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 11

هر برنامه بلند مدت راهبردي با مراحل پديد آوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري شروع و با برنامه عملياتي ساليانه بعنوان اولين گام استقرار نظام جامع مديريت عملكرد، با محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی در اجرا ، اهداف كلان و عيني خود را براي كسب بيشترين فايده ملي تعقيب مي كند.


از جمله نکاتی حائز اهمیت در پدید آوری طرح ها و پروژه های سرمایه ای ، رعایت مراحل پدید آوری طرح ها و پروژه های

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده