جهل و محیط زیست: ما مقصریم

دکتر حسین آخانی گیاه شناس و استاد دانشگاه تهران است که فعلا در آلمان به سر می برد. او همچنین یک کنشگر محیط زیست است که برخورد فعال و نکته بینانه ای با مشکلات طبیعت ایران دارد.

چندین سال است که سازمان های مردم نهاد ایران و طبیعت دوستان منفرد، در برنامه های درخت کاری و بذر پاشی در طبیعت شرکت می کنند یا خود چنین برنامه هایی ترتیب می دهند. برای امسال نیز، ما فراخوان مشارکت در برنامه های درخت کاری و حفظ جنگل و مرتع را منتشر کرده ایم.

بسیار مفید و ضروری می دانم که دوستان علاقمند به درخت کاری و بذر پاشی در طبیعت، به نکته های ظریفی که دکتر آخانی نزدیک به سه سال پیش در مقاله ای با عنوان “جهل و محیط زیست؛ ما مقصریم” نوشته است، دقت کنند. لطفا در ایرن بخوانید.