تغییر اقلیم و مهاجرت: معرفی نه مقاله ی جدید

 

اخیرا یکی از دوستان خواسته بود تا تعدادی مقاله را در زمینه ی رابطه ی میان تغییر اقلیم و مهاجرت معرفی کنم. اینجا یک سری مقالاتی را که اخیر منتشر شده درج می کنم و اگر فرصتی شد مابقی مطالب را در روزهای بعد اینجا می گذارم.

اول اینکه دقت کنید که بحث ارتباط میان اقلیم و محیط زیست و مهاجرت هنوز به نتیجه ی قطعی و جدی نرسیده، به عبارت بهتر هنوز یک نتیجه ی مشخص وجود ندارد که آیا تغییر اقلیم باعث شکل گیری فرآیندهای مهاجرتی می شود یا خیر.

 

اگر به این بحث علاقه مند هستید شاید مقاله ی زیر برای شروع بد نباشد که ضمن اشاره به سابقه ی بحث و برخی اصطلاحات این حوزه، شواهدی را از سطح دنیا در همین زمینه معرفی می کند.

Warner, K., M. Hamza, et al. (2010). “Climate change, environmental degradation and migration.” Natural Hazards 55(3): 689-715.

 

اگر احیانا می خواهید روی عدم شفافیت نتایج مانور بدهید این مقاله را توصیه می کنم:

Kniveton, D., K. Schmidt-Verkerk, et al. (2008). Climate Change and Migration: Improving Methodologies to Estimate Flows. Brighton, UK, Sussex University.

 

از مقاله های معروف در این حوزه در موافقت صحبت کرده مقاله ی زیر است. این مقاله همچنین اشاره می کند که مهاجرت های ناشی از تغییر اقلیم به چه صورت ممکن است به بروز جنگ و درگیری های داخلی منجر شود.

Reuveny, R. (2007). “Climate change-induced migration and violent conflict.” Political Geography 26(6): 656-673.

 

اگر به دنبال مقالات موافق هستید این موارد هم خوب هستند

Graeme, H. (2011). “Future demographic change and its interactions with migration and climate change.” Global Environmental Change 21, Supplement 1(0): S21-S33.

Black, R., W. N. Adger, et al. (2011). “The effect of environmental change on human migration.” Global Environmental Change 21, Supplement 1(0): S3-S11.

Massey, D., W. Axinn, et al. (2010). “Environmental change and out-migration: evidence from Nepal.” Population & Environment 32(2): 109-136.

 

سعی کرده ام بیشتر روی مقالات دو سه سال اخیر مانور کنم که نیاز نباشد تمام ادبیات بیست سی سال گذشته را مطالعه کنید.

 

در مورد مقالاتی که خیلی نتایج مشخص و روشنی پیدا نکرده اند یا کلا این ارتباط را رد کرده اند شاید موارد زیر بد نباشد:

Renaud, F. G., O. Dun, et al. (2011). “A Decision Framework for Environmentally Induced Migration.” International Migration 49: e5-e29.

Naudé, W. (2010). “The Determinants of Migration from Sub-Saharan African Countries.” Journal of African Economies 19(3): 330-356.

Findlay, A. M. (2011). “Migrant destinations in an era of environmental change.” Global Environmental Change 21, Supplement 1(0): S50-S58.

مقاله ی وسطی از این جهت جالب است ارتباطی بین روندهای و شاخص های بارندگی و مهاجرت در آفریقا پیدا نکرده است.

 

در نهایت امروز خبر مقاله ی خودم که در همین زمینه نوشته ام رسید که داورها خوششان آمده است و مواردی را تذکر داده بودند که باید اصلاحاتش را انجام بدهم. اگر به امید خدا آن کار هم در ماه های آینده به انتشار رسید اصلش را اینجا درج می کنم که دوستانی که اطلاعات بیشتری می خواهند به راحتی دسترسی داشته باشند.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده