تسلیت به رضا و جواد نظام‌دوست

حسین نظام‌دوست، پدر جواد (عضو قدیمی انجمن کوه نوردان
ایران و رییس هیات مدیره‌ی انجمن غارنوردان وغارشناسان ایران) و رضا (کوه‌نورد و مستندساز) درگذشته است.

جواد و رضای عزیز درگذشت پدرتان را تسلیت می‌گویم.

مجلس ترحیم در تهران: شنبه ۲۹ بهمن، خیابان قزوین، بعد از پل امام زاده معصوم، مسجد، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ ظهر