برگزاری کارگاه آموزشی پایش امواج الکترومغناطیس در استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان پایش زیست محیطی امواج الکترومغناطیس با حضورکارشناسان محیط زیست استان و همچنین جمعی از کارشناسان حوزه ستادی سازمان در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزارگردید.  


   


مهندس حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به وصول برخی شکواییه های مردمی درخصوص نصب آنتن های BTS  در مناطق شهری و ضرورت پاسخگویی مستدل و مستند از سوی کارشناسان محیط زیست ، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را افزایش اطلاعات و دانش دراین حوزه برشمرد و افزود : دغدغه های شهروندان و پاسخگویی لازم به این دغدغه ها توسط دستگاههای ذیربط از یک سو و روند روبه گسترش و ضرورت توسعه استفاده از سیستم های الکتریکی و الکترونیکی و بهره مندی از سیستم های ارتباطی نوین از سوی دیگر ایجاب می کند که براساس استانداردهای موجود وبه استناد مقررات ملی رادیویی حدود مجاز( SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR سنجش و با رعایت همه ی جوانب از جمله رعایت استانداردهای ایمنی و سازه ای مکانیابی ایستگاه ها صورت پذیرد.


وی افزود مبانی الکترومغناطیس ، بهداشت و ایمنی امواج الکترومغناطیس ، خطرات بالقوه میدانهای الکترومغناطیس و اثرات آنها در محیط زیست ، پایش امواج الکترومغناطیس ، اندازه گیری میدان های الکترومغناطیسی از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بوده است.
 


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده