آقای دکتر« بودهاتوکی » ساز و کار تلاش کدامند !

هنر رئیس سابق سازمان در مدت یکسال خدمت به معرفی یک قرن غیر واضح مدیریت سازمان جنگل ها ختم شد و حتی به بلف یکپارچگی مدیریت هم نرسید و حالا خارج از گود نظارت بر مدیریت منابع طبیعی بساط نقادی جمع شد و کسی نیست بایستد و بگوید لنگش کن ، لنگش کن ! و دانشگاه با زبان قاصر گوشه ای کِز کرد و بخش اجرا برای همیشه از دغدغه انتقاد فارغ شد.


پروژه احیای اراضی جنگل های تخریب شده در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف دستیابی به الگویی برای تامین معیشت پایدار، امنیت غذایی، بیابان زدایی و توانمند سازی روستائیان در سطح 430 هزار هکتار از مناطق دو استان خراسان جنوبي و كرمان تحت اجراست.


آقای دکتر ” بودهاتوکی ” مشاور ارشد فنی در پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی گفت : تلاش براین است تا عوامل تخریب جنگل های از بین رفته

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده