آغاز بازگشایی رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از طرح بازگشایی رودخانه ها به دریاچه ارومیه
برای جلوگیری از ادامه خشکی این دریاچه خبر داد و گفت: باروری ابرها، توقف آبگیری
سدهای حوزه ارومیه و انتقال آب بین حوزه‌ای دیگر اقداماتی است که در دست مطالعه
قرار دارد. 

محمدرضا عطارزاده در زمینه آخرین اقداماتی که از سوی کارگروه
تشکیل شده در دولت برای حل مشکل دریاچه ارومیه در ماههای گذشته صورت گرفته است،
گفت: اقدامات زیادی در این زمینه انجام شد که البته شناخت دلایل خشکسالی از مسائل
مهم آن است. 

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: با استفاده از متخصصان این بخش
موارد مربوط به علت یابی وقوع خشکی بخشی از دریاچه ارومیه بررسی
شد. 

عطارزاده با اشاره به این مطلب که خشکسالی های اقلیمی نیز به ایجاد
شرایط خشکی بخشی از دریاچه ارومیه دامن زده استریال تصریح کرد: به صورت کلی تحقیقات
زیادی در این بخش در جریان است که اگر نتایج تحقیقات ما روشن شد آن را اطلاع رسانی
می کنیم. 

این مقام مسئول در وزارت نیرو، بازگشایی رودخانه ها به داخل
دریاچه ارومیه را یکی از اقداماتی برشمرد که آغاز شده استو وی افزود: امیدواریم که
بتوانیم این برنامه را طی امسال و یا نهایتا در سال آینده تکمیل کنیم. 

وی
پاکسازی رسوبات ورودی به دریاچه ارومیه را از اهداف بازگشایی رودخانه ها در دریاچه
ارومیه دانست و گفت: همچنین طرح های سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه نیز متوقف شده
است و برای آنها نیز تعیین تکلیف خواهد شد. 

معاون وزیر نیرو در امور آب و
آبفا، همچنین از توقف آبگیری سدهای ساخته شده در حوزه دریاچه ارومیه سخن گفت و
اظهار داشت: این اقدام شامل طرح های مطالعاتی و یا سدهای در دست ساخت هم می
شود. 

به گفته عطارزاده، باروری ابرها هم اقدام دیگری است که در این بخش
صورت گرفته است که در حقیقت باران زایی مصنوعی را به دنبال خواهد داشت. البته در
این زمینه نیز مطالعات تکمیلی تر در دست انجام است. 

این مقام مسئول در
وزارت نیرو، در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای انتقال آب بین حوزه ای مانند ارس
به دریاچه ارومیه نیز گفت: استفاده از منابع سایر کشورها و فراهم کردن زمینه انتقال
آب بین حوزه ای هم در دست بررسی قرار دارد. 

به گزارش مهر،وی با ذکر این
نکته که مجوز اصلی انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه باید با هماهنگی کشور آذربایجان
انجام شود، تصریح کرد: بارش های ماه های گذشته ۲ تا ۳ سانتیمتر سطح آب دریاچه
ارومیه را افزایش داده است ولی به صورت کلی سطح خشکی گسترده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده