49(90)- سرشماری و آماربرداری

آیا تا
به حال فکر کرده اید که اگر همه درختان جنگل های شمال را بشمریم، به چه رقمی می
رسیم؟

یادآور
می شود که سرشماری ملی درختان جنگل، در دنیا سابقه دارد، اما در ایران و حتی در جنگل
های شمال یعنی از گیلان تا گلستان، تا کنون سرشماری انجام نشده است. البته تا جایی
که من اطلاع دارم دانشکده های جنگل ایران، سرشماری را در سطح پارسل(حدود 50 هکتار)
یا سری(حدود هزار هکتار) انجام داده اند.

آمار
برداری از جنگل اما، بسیار رایج است و بارها در مطالعات، تهیه طرح و ….و برای سطوح
مختلف  انجام شده است.

اما اصل
مطلب:

به
زودی نتایج ششمین ارزیابی سراسری از جنگل های شمال کشور که توسط آماربرداری انجام
شده است، توسط معاونت جنگل سازمان جنگل ها انتشار می یابد.

سه سال
قبل در بحث مربوط به انجام عملیات میدانی ششمین سری مطالعات نوشتم: “گزارش
دوره پنجم به علت اختلاف سلیقه هایی پس از گذشت 4 سال انتشار یافت، امیدوارم نتایج
این دوره دست کم با همان 4 سال فاصله در دسترس قرار گیرد”.

شایان
ذکر است که خوشبختانه رکورد قبلی شکسته شده و مطالعات میدانی سال های 1384 الی
1386 به زودی انتشار می یابد. به این ترتیب می توان از آخرین آمار مربوط به تعداد
کل درختان اطلاع پیدا کرد.

بحث های
بیشتر، اگر خدا بخواهد، بماند برای بعد از اعلام رسمی.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده