و باز هم میگویم (دیده بان میانکاله)

سلام باید توضیحاتی رو در باره انتشار خبر و بحثهای پیرامون آن بیان کنم  انتخاب خبر ‍CHNمیتوانست کمی ملایمتر باشد تا باعث عکس العمل زود هنگام محیط زیست نشود . البته اینجانب هیچ دخالتی در انتخاب تیتر نداشتم . و معتقد هستم شاید کمی خبر باعث کدورت طبیعت دوستان عکاس شود که در مورد آن در سطرهای پایین توضیح خواهم داد .قابل ذکر است  تا به حال بیشترین گروه عکاس و طبیعت گرد را اینجانب به منطقه برده ام و در این صورت خود نیز  متهم هستم  .خبرگزاری میراث توضیح من را  شاید کامل  انتقال نداد و شاید باید میخواستم که خبر را قبل از انتشار ببینم . اما دلایلی دیگر نیز از طرف اینجانب مطرح شد مثل :  1-تغذیه نا مناسب در مبدا که شاید باعث نوعی بیماری و یا پوکی استخوان .  2- تیر اندازی شکار چی ها به سمت پرنده ها با تفنگهای ساچمه ای که بواسطه پخش شدن ساچمه  ... “و باز هم میگویم (دیده بان میانکاله)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

آسیاب های نشتیفان

مجموعه آسیاب های بادی نشتیفان در خواف، که در گویش محلی به آنها آس باد گفته می شود، از بزرگترین مجموعه های خشت، گل و چوب بازمانده از دوره صفویه هستند و چرخش این آس باد ها تنها به وزش باد قوی، مداوم و شبانه روزی ۱۲۰ روزه سیستان بستگی دارد که در مناطق مختلف خراسان، به ویژه از خواف تا نهبندان می وزد و با حرکت دادن پره های چوبی این آس بادها، باعث انتقال نیرو به سنگ و آرد شدن گندم ها می شود.  رونق گذشته آس بادها به علت وجود بادهایی با سرعت زیاد در منطقه بوده است ولی در حال حاضر هم صدای چرخ برخی از آس بادها به گوش می رسد که مستند نگاری و احیا دوباره آن ها می تواند باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی شود. نمایش هنر اصیل ایرانی در مهار و استفاده بهینه از باد را به عنوان توانمندی کم نظیر  ... “آسیاب های نشتیفان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت

دکتر محمد حسن فطرس دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا دکتر هادی غفاری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور اراک آزاده شهبازی کارشناس ارشد علوم اقتصادی چکیده پژوهش حاضِر با تکیه بر نظریه‌های اقتصادی و با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را بررسی می‌کند. برای این منظور، با استفاده از داده‌های (دوره زمانی 1960 تا 2005) دی‌اکسید‌کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی، فرضیه زیست محیطی کوزنتس آزمون می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که در مراحل اولیه‌ی رشد اقتصادی این کشورها آلودگی هوا افزایش یافته است. افزایش درآمدهای کشورهای اوپک عمدتاً ناشی از صادرات نفت و گاز بوده است. بنابراین، در بدو امر، افزایش درآمد با تخریب زیست‌محیطی همراه بوده است. اما با تداوم رشد و واردات تکنولوژی‌های کمتر آلاینده کیفیت زیست‌محیطی این کشورها بهبود یافته  ... “مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده