یک نوزاد مار 30 سانتیمتری را بلعيد!

مادر نوزادي 13 ماهه كه تنها شش دندان دارد او را در حال جويدن سر يك مار ديد.
به گزارش ايسنا‌ مادر اين نوزاد گفت: در حال آماده‌كردن شيشه شير پسرم بودم كه ماري حدودا30 سانتيمتري داخل دهانش پيدا كردم.
مادر اين نوزاد گفت: درحالي كه به چشمانم شك كرده بودم تنها فرياد مي‌زدم.
يكي از همسايگان اين خانواده گفت: با شنيدن صداي فرياد سراسيمه وارد خانه آنان شدم كه اين پسر را در حال جويدن مار ديدم. واقعا تعجب‌آور و در عين حال وحشت‌آور بود.
يكي ديگر از همسايگان نيز كه از شنيدن صداي فرياد كنجكاو شده بود وارد خانه آنان شد و به سرعت مار را كه نيمه جان بود از داخل دهان نوزاد بيرون آورده و آن را كشت.
مادر اين نوزاد گفت: وقتي مار را از داخل دهان پسرم بيرون آورديم شروع به گريه‌كردن كرد و سر مار را نيز به شدت جويده بود.
پزشكان يكي از بيمارستان‌هاي شهر “حيفا” پس از معاينه اين نوزاد گفتند: هيچ اثري از مارزدگي در بدن و دهان او وجود ندارد.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه تلگراف، به گفته دامپزشكان اين مار به دليل سرما سم خود را ترشح نكرده و به كودك آسيبي نرسانده ‌است.