یک نوزاد مار ۳۰ سانتیمتری را بلعید!

مادر نوزادی ۱۳ ماهه که تنها شش دندان دارد او را در حال جویدن سر یک مار دید.
به گزارش ایسنا‌ مادر این نوزاد گفت: در حال آماده‌کردن شیشه شیر پسرم بودم که ماری حدودا۳۰ سانتیمتری داخل دهانش پیدا کردم.
مادر این نوزاد گفت: درحالی که به چشمانم شک کرده بودم تنها فریاد می‌زدم.
یکی از همسایگان این خانواده گفت: با شنیدن صدای فریاد سراسیمه وارد خانه آنان شدم که این پسر را در حال جویدن مار دیدم. واقعا تعجب‌آور و در عین حال وحشت‌آور بود.
یکی دیگر از همسایگان نیز که از شنیدن صدای فریاد کنجکاو شده بود وارد خانه آنان شد و به سرعت مار را که نیمه جان بود از داخل دهان نوزاد بیرون آورده و آن را کشت.
مادر این نوزاد گفت: وقتی مار را از داخل دهان پسرم بیرون آوردیم شروع به گریه‌کردن کرد و سر مار را نیز به شدت جویده بود.
پزشکان یکی از بیمارستان‌های شهر “حیفا” پس از معاینه این نوزاد گفتند: هیچ اثری از مارزدگی در بدن و دهان او وجود ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه تلگراف، به گفته دامپزشکان این مار به دلیل سرما سم خود را ترشح نکرده و به کودک آسیبی نرسانده ‌است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده