گزارشی از همایش 12 دی سمنان

گزارشی تصویری از همایش  12 دی در سمنان را که به مناسبت روز جهانی کوهستان برگزار شده بود،  می توانید در تارنگار دفتر نمایندگی انجمن در سمنان و مهدیشهر ببینید.