کامبیز بهرام سلطانی

کامبیز بهرام سلطانی، یکی از کارشناسان و کنشگران برجسته ی محیط زیست ایران، در روز 30 دی ماه درگذشت. برای آشنایی بیشتر با او می توانید نگاه کنید به؛

شماری از مقاله های او، در: تارنمای  مهار بیابان زایی

کامبیز بهرام سلطانی

کتاب های او، در: تارنمای راسخون

هفت جمله از او، به گزینش ناصر کرمی در ایرن

پاسخ او به دوست کوه نورد ما، نادر ضرابیان در: دیده بان طبیعت بختیاری

سوکنامه ای که محمد درویش نوشته است: اینجا

و داستانکی که ناصر کرمی به یاد او نوشته است: اینجا.