چرا پريشان خودسوزي مي كند!؟

امروز خبري خواندم كه بر آشفتگي هاي روزمره ام بسيار افزود؛ درياچه پريشان در حال خود سوزي است ! جمال خداپرست رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون نخستين كسي بود كه اين خبر را تاييد كرد. به گفته اين مسئول خاک بستر دریاچه پریشان در حال خودسوزی است و اين اتفاق از چند ساعت قبل « بعد از ظهر روز چهارشنبه  » در بستر دریاچه آغاز شده است.

خداپرست علت اين رخداد را تجزیه گیاهان مي داند، هر چند وي عامل خشكسالي را نيز بي تقصير نمي داند و سخن از مهار آن به ميان مي آورد ! حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدير كل محيط زيست استان فارس نيز تداوم پدیده خشکسالی را از جمله علل پدیده خودسوزی دریاچه پریشان معرفي كرده است !

…اما بلافاصله بعد از خواندن اين جملات براي علی اکبر کاظمینی عزيز، فعال محيط زيست استان فارس پيامي فرستادم كه آيا موضوع خود سوزي پريشان صحت دارد يا خير؟ جناب كاظميني نيز در گفتگوي تلفني با نگارنده اين موضوع را تاييد كردند و با بيان شرايط حال حاضر استان فارس به ويژه شهرستان كازرون سخن از حفره هايي به ميان آوردند كه در حال حاضر در تالاب پريشان به وجود آمده است.

ايشان با تشريح شرايط فعلي پريشان اينگونه ادامه دادند كه از حفره هاي فعلي كه در پريشان به وجود آمده دود بيرون مي آيد كه مي تواند دليل فشار خشكسالي و يا تجزيه گياهان باشد.

اواخر شهريور ماه هنگامي كه براي نخستين بار به استان فارس سفر كردم، شوق ديدار با پريشان آنقدر بي تابم كرده بود كه مسير شيراز به كازرون را حتي با چشمان بسته نيز مي تواستم طي كنم. هنگامي كه به ورودي شهر كازرون رسيدم جناب كاظميني با همان خصوصيات برجسته و هميشگي اهالي زاگرس به استقبالم آمد؛ به خانه ايشان رفتم اما شوق ديدار با پريشان، پريشانم كرده بود !

لحظه اي آرام و قرار نداشتم، هنگامي كه به پريشان رسيدم، احساس كردم پا به يك دشت غروب كرده نهاده ام ! افسانه اي كه از پريشان براي خودم ساخته بودم به يكباره فرو ريخت؛ از آن همه شكوه تنها بركه اي باقي مانده بود و چند لاك پشت كه از آتش سوزي ساليان گذشته جان سالم به در برده بودند.

بسيار از خويش پرسيدم كه آيا اين حق پريشان است!؟ آيا پريشان سزاوار اين همه بحران است !؟ آيا پريشان نبايد در حال حاضر همچون نگيني پر آوازه با ميزباني از گونه هاي بومي و مهاجر سبب استوار ماندن زاگرس شود!؟…و هزاران آيا ديگر…اما هر بار كه اين پرسشها را براي خودم مطرح مي كردم، جوابي برايم حاصل نمي شد…

به هر روي آنچه كه در حال حاضر بسيار حياتي و مهم تلقي مي شود، بررسي ويژه و البته فوري اين موضوع است كه چرا پريشان خود سوزي مي كند؛ رخدادي كه به گفته فعالين محيط زيست كازرون تاكنون در تالاب پريشان رخ نداده است !

به نظر شما دليل علمي اين رخداد چه مي تواند باشد..!؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده