چراغ سبز سازمان محیط زیست به عربهای شکارچی هوبره در بوشهر

شیخ احمد ، شیخ علی و شیخ سیفل سه نفر از شیوخ عربی هستند که به گفته منابع خبری محلی اکنون چند روزی است به همراه پرنده های شکاری شان که بالابان هستند، وارد یکی از روستاهای اطراف بوشهر به نام بونه گز شده اند تا اقدام به شکار هوبره کنند. اما د رعوض واکنش سازمان محیط زیست چه بوده ؟


گفته می شود مقامات ارشد سازمان محیط زیست به استان دستور داده اند تا کاری به کار آقایان که گفته می شود سرمایه گذار هستند نداشته باشند! و آقایان شیوخ نیز دو روز قبل برنامه ای برای بازدید از یکی از زیستگاههای هوبره به نام تل سیاه در اطراف بوشهر داشته اند تا ارزیابی نسبی از وضعیت زیستگاه به عمل آورده تا در فرصت مقتضی اقدام به شکار گونه کمیاب هوبره در ایران کنند .


شگفتا که همه میدانند این سه شیخ نامدار کیستند و در منزل فردی به نام کرمی هم میهمان شده اند و هدف شان از سفر به ایران چه بوده اما سازمان محیط زیست به رغم اینکه این افراد بازهای شکاری در اختیار داشته اند و همین اقدام شان هم جرم محسوب می شود کوچکترین واکنشی به ورود آقایان نداشته است و سکوت اختیار کرده تا حضرات شیخ نشین کارشان را انجام دهند و بعد هم بروند .


قابل توجه بخش نظارتی و بازپرسی و معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست که این روزها بد جوری سر در لاک خودشان فرو برده اند .

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده