پیگیری رسانه ای کلوتهای شهداد را نجات داد

مدیر رسانه ای میراث فرهنگی کرمان با اشاره حضور شبانه روزی یگان حفاظت میراث فرهنگی در کویر شهداد گفت: پیگیریهای رسانه ای موجب افزایش حساسیت در خصوص فعالیتهای عمرانی در این منطقه و جلوگیری از تخریب ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی با اشاره به پیگیریهای مستمر خبرگزاری مهر در خصوص تخریب کلوتهای شهداد و در نهایت ایجاد حساسیت بین مسئولان و جلوگیری از روند تخریب ها گفت: در پی تخریب کلوت های شهداد به بهانه نصب دکل مخابراتی، نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی مستقر در منطقه، به منظور جلوگیری از تخریب های احتمالی در آمادگی کامل به سر می برند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر منطقه کلوت های شهداد به صورت شبانه روزی تحت مراقبت و گشت زنی 24 ساعته قرار دارند.

وی با اشاره به توقف فعالیت پیمانکار شرکت مخابرات در کیلومتر 95 جاده شهداد – نهبندان افزود: خوشبختانه با همکاری نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی شهداد از نصب دکل جلوگیری و تاکنون تمامی ماشین آلات سنگین پیمانکار شرکت مخابرات از منطقه خارج  شده است.

افضلی با ابرازخرسندی از واکنش به موقع رسانه ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به تخریب بخشی از کلوت های شهداد، افزود: خوشبختانه جامعه مطبوعاتی ورسانه ای استان با ایجاد حساسیت های لازم مانع از گسترش

مدیر رسانه ای میراث فرهنگی کرمان با اشاره حضور شبانه روزی یگان حفاظت میراث فرهنگی در کویر شهداد گفت: پیگیریهای رسانه ای موجب افزایش حساسیت در خصوص فعالیتهای عمرانی در این منطقه و جلوگیری از تخریب ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی با اشاره به پیگیریهای مستمر خبرگزاری مهر در خصوص تخریب کلوتهای شهداد و در نهایت ایجاد حساسیت بین مسئولان و جلوگیری از روند تخریب ها گفت: در پی تخریب کلوت های شهداد به بهانه نصب دکل مخابراتی، نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی مستقر در منطقه، به منظور جلوگیری از تخریب های احتمالی در آمادگی کامل به سر می برند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر منطقه کلوت های شهداد به صورت شبانه روزی تحت مراقبت و گشت زنی 24 ساعته قرار دارند.

وی با اشاره به توقف فعالیت پیمانکار شرکت مخابرات در کیلومتر 95 جاده شهداد – نهبندان افزود: خوشبختانه با همکاری نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی شهداد از نصب دکل جلوگیری و تاکنون تمامی ماشین آلات سنگین پیمانکار شرکت مخابرات از منطقه خارج  شده است.

افضلی با ابرازخرسندی از واکنش به موقع رسانه ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به تخریب بخشی از کلوت های شهداد، افزود: خوشبختانه جامعه مطبوعاتی ورسانه ای استان با ایجاد حساسیت های لازم مانع از گسترش سطح تخریب ها در منطقه مذکور شدند.

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از اماکن تاریخی و گردشگری بسیارمصمم است، اظهار داشت: از کلیه ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی درخواست می شود پیش از هرگونه اقدام در عرصه اماکن تاریخی و گردشگری نسبت به اخذ نظرات کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و مجوزهای لازم اقدام کنند

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از اماکن تاریخی و گردشگری بسیارمصمم است، اظهار داشت: از کلیه ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی درخواست می شود پیش از هرگونه اقدام در عرصه اماکن تاریخی و گردشگری نسبت به اخذ نظرات کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و مجوزهای لازم اقدام کنند

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده