همایش روز جهانی کوهستان در 28 دی!

همان گونه که دوستان علاقمند می دانند، همایش اصلی و “جشن کوهستان” به مناسبت 11 دسامبر / 20 آذر (روز جهانی کوهستان) که شش سال پیاپی در همین روز در باشگاه آرارات برگزار می شد، امسال به دلیل بروز مشکلاتی برگزار نشد.

قرار است که در روز 28 دی، نیمی از وقت یکصد و سومین نشست ماهانه ی انجمن به  “کوه ها و جنگل ها” که موضوع امسال روز جهانی کوهستان بود، اختصاص یابد.

موضوع دیگر نشست، ارایه ی گزارش مقایسه ی نخستین صعود زمستانی قله ی دوبرار از گرده ی شمالی در سال 1363 (به دست عباس محمدی و دیگران) و  دومین صعود زمستانی این قله در سال 1388 (به دست مهدی فرهادی و دیگران) خواهد بود. عکس ها و گزارش های این دو صعود که به فاصله ی ربع قرن انجام شده، می تواند اشارتی هم داشته باشد به موضوع تغییر اقلیم.

در آن نشست، همچنین از یک شخصیت که فعالیت های در خور توجهی در ارتباط با موضوع پارسال روز جهانی کوهستان (اقلیت های کوه نشین و مردم بومی) داشته است، تقدیر  و جایزه ی امسال این روز به او داده خواهد شد.

 ۲۸ دی ۱۳۹۰ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 تهران – خیابان خاقانی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، ستاد سامان‌دهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد شورای شهر تهران   

قله ی دوبرار- دی ماه 1388

عکس از: مهدی فرهادی