همايش مديريت و مهندسي تالاب ها – اردیبهشت 1391

محورهاي همايش:
الف ) مدیریت تالابها :
– مدیریت زیست بومی تالابها
– تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالابها و روشهای حفاظت از آنها
– راهكارهاي احياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك در راستاي تعادل اكوسيستمي
– مدیریت تالابهای ساحلی
– بهره برداري بهينه از تالاب ها
– اكوتوريسم و تالاب ها
– نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع منابع آب
– حقابه محيط زيستي تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها )
– آمايش سرزمين و مديريت تالاب ها
– نقش جوامع محلي و ساير ذينفعان در حفاظت و مديريت تالاب ها
– كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فن آوري در حفظ و احياي تالاب ها
– نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي
– ناحيه بندي و مرز و حريم تالاب ها
ب ) پایش تالابها :
– استفاده از شاخص های بیو فیزیکی و انسانی در پایش تالابها
– کاربرد روش های سنجش از دور در مدیریت تالابها
– پايش آلودگي تالاب ها ناشي از توسعه صنعتي ، كشاورزي و شهر نشيني
ارزيابي تشكيلات زمين شناسي و تالاب ها
ج ) عوامل موثر بر تخریب تالابها :
– اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاههای تالابی
– روش های تعیین خسارات زیست محیطی تالاب ها
– روش هاي تعيين خسارات زيست محيطي وارده بر تالاب ها ناشي از پروژه هاي توسعه اي
– بررسي اثرات طرح هاي عمراني و صنعتي (سدها ، ميادين نفتي ، راهسازي ، خطوط لوله ، بهره برداري از معادن و …) در سلامت و پايداري تالاب ها
– نقش تخريب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انساني
د ) مهندسی تالابها :
– طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی
– تالاب ها و مدیریت سیلاب
– پايلوت هاي شبيه سازي عملكرد تالاب ها در مقياس آزمايشگاهي و صحرايي
– احياء و بازسازي محيط تالاب ها
– ضوابط ، معيارها و استانداردهاي پروژه هاي توسعه اي (سدها ، ميادين نفتي ، راهسازي ، خطوط لوله ، بهره برداري از معادن و …) و حفاظت از تالاب ها

محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه محيط زيست و سازمان حفاظت محيط زيست
مهلت ارسال چكيده مقالات: اول اسفند 90
 تاريخ برگزاري همايش: 30 ارديبهشت 91

سايت همايش: coe.cnf.ir/wetlands
تلفن تماس دبيرخانه: 02612822070
آدرس دبيرخانه: كرج ميدان استاندارد دانشگاه محيط زيست
محل برگزاري: تهران
ایمیل:
hamayesh@uoe.ir

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده