مقاله ساینس: مجموعه ای از راه حل های عملی برای مقابله با افزایش دمای زمین

 

مجله ی ساینس در مقاله ای که چند روز پیش منتشر کرده است راه حلی را برای حل مشکل افزایش دمای زمین ارائه نموده که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. نیویورک تایمز معتقد است که این مقاله از دو جهت برجسته است:

1- در قدم اول، به جای ارائه ی وعده های بلندمدت، این مقاله به نسل کنونی در کشورهای فقیر کمک می کند.

2- به صورت عملی قابل اجرا است.

این مقاله تلاش کرده است که به این پرسش پاسخ گوید که آیا به جز مجبور کردن ساکنان زمین به کاهش مصرف سوخت های فسیلی راه حل دیگری هم برای حل مشکل گرمایش زمین وجود دارد؟

نکته ی کلیدی این راه حل تلاش برای کاهش انتشار کربن سیاه یا دوده (Soot) و متان است است. دوده، عاملی که در کاهش پوشش های برفی، افزایش ارتفاع سطح آب دریاها و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موثر و مقصر شناخته شده است و متان یکی از قوی ترین گازهای گلخانه ای و موثر در کاهش برداشت محصولات کشاورزی.

نویسندگان این مقاله با بررسی روش های گوناگون کاهش انتشار این دو عامل، در نهایت چهارده روش را برای این منظور پیشنهاد داده اند که در صورت اجرا میزان گرمایش را به حدود یک سوم مقدار پیش بینی شده کاهش می دهد. از طرفی این حرکت می تواند زمینه ی کاهش قابل توجه آلودگی هوا، بهبود شاخص های سلامت و تولیدات کشاورزی را نیز فراهم کند.

این مقاله توسط محققینی از کشورهای ایالات متحده، انگلستان، ایتالیا، اتریش، تایلند و کنیا از گرایش هایی چون مدلسازی اقلیمی، شیمی اتمسفر،  اقتصاد، کشاورزی و سلامت نگارش شده است.

لینک نیویورک تایمز

مشخصات این پژوهش به شرح زیر است. لینک این مقاله اینجا است.

 

Drew Shindell, Johan C. I. Kuylenstierna, Elisabetta Vignati, Rita van Dingenen, Markus Amann, Zbigniew Klimont, Susan C. Anenberg, Nicholas Muller, Greet Janssens-Maenhout, Frank Raes, Joel Schwartz, Greg Faluvegi, Luca Pozzoli, Kaarle Kupiainen, Lena Höglund-Isaksson, Lisa Emberson, David Streets, V. Ramanathan, Kevin Hicks, N. T. Kim Oanh, George Milly, Martin Williams, Volodymyr Demkine, and David Fowler

Simultaneously Mitigating Near-Term Climate Change and Improving Human Health and Food Security

Science 13 January 2012: 335 (6065), 183-189. [DOI:10.1126/science.1210026]

Tropospheric ozone and black carbon (BC) contribute to both degraded air quality and global warming. We considered ~400 emission control measures to reduce these pollutants by using current technology and experience. We identified 14 measures targeting methane and BC emissions that reduce projected global mean warming ~0.5°C by 2050. This strategy avoids 0.7 to 4.7 million annual premature deaths from outdoor air pollution and increases annual crop yields by 30 to 135 million metric tons due to ozone reductions in 2030 and beyond. Benefits of methane emissions reductions are valued at $700 to $5000 per metric ton, which is well above typical marginal abatement costs (less than $250). The selected controls target different sources and influence climate on shorter time scales than those of carbon dioxide–reduction measures. Implementing both substantially reduces the risks of crossing the 2°C threshold. 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده