مرگ کریم نادعلیان کوهنورد اراکی در دامنه های شمالی دماوند

با تاسف خبردار شدم که کریم نادعلیان کوهنورد اراکی و عضو تیم ماناسلو ۱۳۹۰ در دامنه های شمالی دماوند سقوط کرده و جان باخته است.

او روز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ به دلیل سقوط در منطقه ی “یال داغ” دماوند؛
جان خود را از دست داد.


این حادثه تلخ و فقدان او را به خانواده او و جامعه کوهنوردی تسلیت میگویم.


خبر کوتاه بود و جزییاتی از حادثه را هنوز نمیدانیم.