ماهی مرکبی با نام فرعون

در بین جانوران زیر آب، فرعونی زندگی می کند که لباس های رنگارنگ و زیبا به تن دارد و رفتارش چون فرعون ها حاکمانه است؛ چشمانی بزرگ، بازوانی توانمند و اسلحه ای کارآمد دارد و هر لحظه خود را به رنگی در می آورد. شاید همیشه پیروزی از آن او نباشد اما نسبت به دشمن خود سختگیر است.

سپیا فاراعونیس (sepia pharaonis ) که این لقب را از آن خود کرده، عضوی کوچک ولی معروف از خانواده بزرگ به نام ماهیان مرکب است که مردمان خلیج فارس در هر شهری او را به نامی صدا می زنند؛ مردمان بوشهر ” خساک ” ، ساکنان هرمزگان ” نقر ” ، ” عنکاس ” یا ” انکاس ” و ساحل نشینان جزیره خارک ” نکله ” اش می گویند.

این جانور که یکی از مهم ترین گونه های سرپایان در حوزه اقیانوس هند و بویژه در خلیج فارس و دریای عمان است، در آب های استان بوشهر به وفور وجود دارد و در میان حدود  بیست  گونه  از سرپایان گزارش شده در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، او گونه غالب است.

منبع: مجله سرزمین من

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: