قوچ ومیش اوریال

 


قوچ و میش اوریال


منطقه شکار ممنوع سید مرتضی


عکس ها از : محمد عباس نژاد-دی ماه ۹۰ 


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده