فراخوان مشارکت در برنامه های درخت کاری

انجمن کوه نوردان ایران، انجمن دوستداران دماوند، و انجمن یاوران زمین، کوه نوردان و دیگر طبیعت دوستان را به برنامه ریزی و مشارکت در فعالیت های مرتبط با “هفته ی منابع طبیعی” فرا خوانده اند. متن فراخوان به شرح زیر است:

 فراخوان مشارکت در برنامه های درخت کاری

 و حفظ جنگل و مرتع

جنگل ها و مراتع طبیعی و درختان دست کاشت، منشأ هوای سالم  و آب پاک برای جوامع انسانی و حیات وحش هستند.

کوهستان ها، دربر گیرنده ی بخش عمده ی پوشش های گیاهی با ارزش و بستر آبخیزهای اصلی کشور ما هستند.

کوه ها، به دلیل اختلاف ارتفاعی که پدید آورده و ویژگی های متفاوتی که در ترازهای گوناگون دارند، تنوع گیاهی و جانوری کم مانند و چشم اندازهای خیال انگیزی را فراهم آورده اند.

حیات جلگه ها و شادابی دشت ها، مرهون کوهستان است.

هر هکتار جنگل، سالانه در حدود هزار وششصد متر مکعب آب ذخیره و حدود دو و نیم تن اکسیزن تولید می کند.

با همه ی ارزشی که جنگل ها و مراتع کوهستانی دارند، شوربختانه کشور ما دارای یکی از بالاترین رکوردهای جنگل زدایی و فرسایش خاک در جهان است.

 پیشنهادهای ما به سازمان های کوه نوردی و سمن ها

 

تماس با اداره های منابع طبیعی و محیط زیست به مناسبت “هفته ی منابع طبیعی” (در اسفند ماه) برای آگاهی از برنامه های درخت کاری، بذر پاشی و برنامه های آموزشی آن اداره ها و مشارکت در برنامه ها.

 

 تهیه ی عکس و گزارش از تخریب جنگل و مرتع که ناشی از دامپروری غیر اصولی، برنامه های عمرانی ناپایدار، طرح های “جنگل داری”، زمین خواری، ویلا سازی، استفاده از گیاهان برای سوخت، و مانند این ها است.

 

همکاری با شهرداری ها و شوراهای شهر  و روستا در برنامه های درخت کاری، و  در برنامه های اطلاع رسانی.

 

تهیه ی مقاله و گزارش و سخن رانی های آموزشی برای مطبوعات، خبرگزاری ها، و صدا و سیما؛ کمک به حساس سازی همگان در امر حفظ طبیعت، و جلب مشارکت مردم.

 

رعایت اصول گردشگری مسوولیت پذیر در برنامه های کوه پیمایی و گلگشت؛ تبلیغ این اصول در میان دیگران؛ تذکر به کسانی که به پوشش های گیاهی آسیب می رسانند؛ و تعقیب قانونی متجاوزان به سرمایه های طبیعی ملی.

 

درخواست حفظ جنگل های موجود از مسوولان، و طرح این نکته که نگاهداشت درختان کهنسال و جنگل های باستانی و مراتع طبیعی به مراتب ساده تر و با ارزش تر از اجرای طرح های جنگل کاری است.

 

انجمن یاوران زمین

انجمن دوستداران دماوند

انجمن کوه نوردان ایران

 دی ماه 1390