صنعت و خدمات سبز استان البرز در سال 1389

هرساله تعدادی از واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی به پاس اقدامات ارزنده ی خود در راستای حفظ محیط زیست از جمله بهبود سیستم های پالایش وکنترل آلاینده ها – مدیریت بازیافت مواد زائد – بهره گیری از انرژی های پاک – اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 و اخذ گواهینامه استقرار نظام ایمنی و بهداشت OHSAS 18000 و سازگارنمودن تولید با فرایند تولید باک تر – توسعه فضای سبز – مصرف بهینه حامل های انرژی وافزایش بهره وری در مصرف انرژی-ارتقا سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و کارکنان واحد و کاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت بر محیط زیست از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها به عنوان صنایع و خدمات سبز معرفی و طی مراسمی در سازمان حفاظت محیط زیست مورد تشویق و تقدیر واقع می شوند.


بر همین اساس در ۲۵ دی ماه سالجاری شرکت انبار نفت شهید دولتی و شرکت مکو به جهت انجام فعالیت های موثر در راستای حفظ محیط زیست در سال  ۱۳۸۹به ترتیب به عنوان واحد خدماتی و صنعتی سبز در استان البرز انتخاب گردیدند.


امید است با مشارکت فعال و آگاهانه صنایع و افزایش شمار منتخبین صنعت و خدمات سبز در استان البرز و کشور عزیزمان شاهد گذار واحدهای صنعتی وتولیدی از آلودگی به سوی فرآیند تولیدی عاری از هرگونه آلایندگی باشیم. 


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده