سبزيجات، سموم بدن را دفع مي‌كنند

در يك آزمايش جديد معلوم شد پنج روز مداوم گياه خواري، تاثير چشمگيري در كاهش مقدار سموم شيميايي و آنتي بيوتيك‌هاي مضر موجود در بدن دارد و بدن را از اين قبيل مواد پاكسازي مي‌كند.

به گزارش ايسنا، اين نوع رژيم گياه خواري باعث مي‌شود نوعي ماده شيميايي موسوم به فتالات‌ها كه به طور معمول در پلاستيك‌ها يافت مي‌شود از بدن خارج شود.

بنا بر گزارش مجله آنلاين ديسكاوري نيوز، متخصصان كره‌اي پس از مطالعه روي گروهي از شركت كنندگان كه مدت پنج روز در يك معبد بودايي مستقر شده‌ بودند، به اين نتايج دست يافتند.

اين متخصصان همچنين رژيم غذايي شركت كنندگان را قبل از آغاز آزمايشات ارزيابي كرده و متوجه شدند نوع تغذيه اين افراد در 48 ساعت با مقدار مواد شيميايي موجود در ادرار آنها رابطه مستقيم دارد. هرچه مقدار اين مواد شيميايي در ادرار كمتر باشد ميزان فشار اكسيديته نيز كمتر مي‌شود و سموم بدن كاهش مي‌يابد.