زني كه از شكمش يك مار دو متري خارج شد

        


                                  


پزشكان نيويورك ماري تقريبا دو متري را از شكم يك زن آمريكايي بيرون كشيدند!!
اين زن كه “باتريشا” نام دارد پس از خوردن ماهي خام و بزرگي در يكي از رستورانهاي ژاپني درد شديدي از ناحيه شكم احساس كرد.
اين زن 36 ساله فورا به بيمارستاني در نيويورك منتقل شد. به گفته پزشكان وي در حين معاينه به طور مستمر حالت استفراغ داشت. به گزارش روزنامه البيان امارات، پزشكان پس از معاينه، متوجه حركت موجود زنده‌اي در درون شكم وي شدند و پس از آنكه شكم وي را شكافتند ماري به رنگ سياه و سفيد پيدا كردند كه طول آن تقريبا دو متر بود!
اين روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: پزشكان و پرستاران با مشاهده اين مار وحشت زده شدند، باتريشا اكنون درحالت بهبودي به سر مي‌برد.


 


http://www.jomhourieslami.com/1390/13901029/13901029_06_jomhori_islami_goonagoon_0008.html