زمان جفت گیری وزغ های تالشی عباس اباد و نکاتی که باید به آن توجه کرد

این روزها زمان جفت گیری وزغهای تالشیه .٢٠روزی طول میکشه .وزغهای تالشی ارتفاعات عباس آباد جفت جفت در تلاش هستند تا وظیفه ای که طبیعت بعهدشون گذاشته عمل کنند (بقا نسل)اما ساخت و ساز جاده و دیوار و….. مانعی هستند برای این مهم .تعداد اندکی که جاده و دیوار رو رد میکنند متاسفانه بعلت هوشیاری کمی که در این ایام خاص دارند توسط ماشینهای که در حال عبور هستند عمدی و سهوی در زیر چرخهای له میشوند .دیروز به اتفاق دوستانی که میزبانشان بودم از گروه دیده بان کوهستان و کوهنوردان دوستان محیط زیست بیش از ١۵٠ جفت از این وزغ ها را گرفته و برای جلوگیری از وقوع هر اتفاقی به محل تخمگذاریشان(دریاچه) انتقال دادیم .امیدوارم همشهریان و طبیعت دوستان عزیز بهشهری که این روزها از عباس آباد بهشهر بازدید میکنند توجهی ویژه را به این مسئله داشته باشند ودر صورت مشاهده آنها را کمک کنند تا بسلامت به مقصدشان برسند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده