زباله های خانگی و بیمارستانی لردگان؛ همچنان سرگردان در جنگل

اینجا جنگل کلگچی در حاشیه شهر لردگان است؛ جایی که در بالادست اراضی کشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای منطقه قرار گرفته است. چندین مزرعه پرورش ماهی و شالیزارهای زیادی از لردگان تا سد کارون ۴ از آب همین رودخانه مستفیض می شوند! با این وجود، نحوه‌ی انباشت زباله های خانگی و حیرت آورتر، زباله های بیمارستانی را تماشا کنید! زباله هایی که از روستاهای واقع در اطراف شهر لردگان جمع آوری شده و بدون کمترین ممانعتی اینگونه در این مکان جنگلی انباشته می شود تا در برابر دیدگان دست اندرکاران حوزه محیط زیست و بهداشت محیط منطقه؛ گستاخانه تر سلامت مردم و محیط زیست را به چالش بکشند!

متأسفانه وقتی چنین رفتارهای حیرت انگیز و دردناکی را از نهاد متولی جمع آوری و دفن بهداشتی زباله های روستائی می بینیم نه مردم عادی! متوجه می شویم که کار از جاهای دیگر می لنگد! وگرنه چگونه ممکن است در برابر چشمان عالی ترین مقامات ارشد و دست اندرکاران حوزه محیط زیست وسلامت منطقه چنین نابخردی های خطرناکی رخ دهد و پسماندهای پرشکی خطرناک از درمانگاه ها و خانه های بهداشت روستائی به همراه زباله های خانگی در جنگل رها شوند و پساب و شیرابه آن ها به منابع آبی پائین دست نفوذ کند و همه سکوت کنند و صدائی هم از این مسئولان در نیاید!

نگارنده خود شاهد بوده ام که به رغم مکان یابی های صورت گرفته، شوربختانه زباله های اغلب مناطق شهری و روستائی منطقه، بدون هیچگونه عمل جداسازی از مبدأ، در داخل جنگل و در خارج از مکان های تعیین شده انباشته می شوند و حتی اگر در مواردی به این مکان های دفن زباله هم حمل شوند، در آنجا نیز کمترین توجه و نظارتی بر نحوه صحیح و بهداشتی دفن این زباله ها صورت نمی گیرد و نهایتا” بوسیله باد و یا باران در جنگل پراکنده می شوند!

باشد که تا فرصت باقیست، نهادهای متولی شامل؛ بخشداری ها، شبکه بهداشت و درمان، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست منطقه در چارچوب وظایف و اختیارات نظارتی خویش، دهیاری ها و شهرداری های منطقه را وادار کنند تا به دفن غیراصولی و غیربهداشتی زباله‌ها در عرصه‌های جنگلی پایان داده و همه نهادهای حوزه اطلاع رسانی و امور فرهنگی با عزمی ملی دست در دست هم داده تا سطح آگاهی های عمومی مردم برای تفکیک و جداسازی زباله ها در مبدأ و رها نکردن این زباله ها در محیط های جنگلی و طبیعی را ارتقاء بخشند.

افزایش سطح دانش و مهارت های فنی کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و همین طور ورود دستگاه های نظارتی برای نظارت مستمر و دقیق بر عملکردها در زمینه حمل، انباشت و دفن بهداشتی زباله های خانگی و انتقال زباله های پزشکی به مراکز بیمارستانی دارای دستگاه های زباله سوز، می تواند تا حد زیادی به سلامت جامعه و حفظ محیط زیست مان کمک کند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده