روز شمار هفته ی هوای پاک( 25/10 لغایت 1/11/1390)

یکشنبه ۲۵/۱۰/۱۳۹۰                                 صنعت و هوای پاک


دوشنبه ۲۶/۱۰/۹۰                                  فضای سبز و هوای پاک


سه شنبه ۲۷/۱۰/۹۰                                   سوخت و هوای پاک


چهارشنبه ۲۸/۱۰/۹۰                           دولت الکترونیک و هوای پاک


پنج شنبه ۲۹/۱۰/۹۰                                    خودرو و هوای پاک


جمعه ۳۰/۱۰/۹۰                                 حمل و نقل عمومی و هوای پاک


شنبه ۱/۱۱/۹۰                              پایش آلودگی محیط زیست و هوای پاک

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده