روز شمار هفته هوای پاک سال 90

 


شعار امسال هفته هوای پاک :


 


سوخت پاک -خودروی پاک-هوای پاک


 


روز شمار هفته هوای پاک سال 90


(۲۵ دیماه لغایت ۱ بهمن ماه)

رديف

تاريخ

عنوان روز

1

25/10/90

صنعت و هواي پاك

2

26/10/90

فضاي سبز و هواي پاك

3

27/10/90

سوخت  و هواي پاك

4

28/10/90

دولت الكترونيك –  هواي پاك

5

29/10/90

خودرو و هواي پاك

6

30/10/90

حمل و نقل عمومي و  هواي پاك

7

1/11/90

پايش آلودگي محيط زيست و هواي پاك

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده