جشنواره ی یخ نوردی

آخرین روز برای ثبت نام؛ چهارشنبه 21 دی ماه

اطلاعات بیشتر در تارنمای انجمن کوه نوردان ایران